Na tej stronie znajdziesz mapę topograficzną Vancouver do wydrukowania i do pobrania w PDF. Mapa wysokościowa Vancouver przedstawia topografię, rzeki i rzeźbę terenu Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej - Kanada.

Mapa wysokości Vancouver

Mapa wysokości Vancouver

Mapa topograficzna Vancouver przedstawia wysokość, wzniesienia i ukształtowanie terenu w Vancouver. Ta mapa wysokości Vancouver pozwoli Ci poznać topografię, rzekę i rzeźbę terenu Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej - Kanada. Mapa topograficzna Vancouver jest do pobrania w formacie PDF, do druku i za darmo.

Cechy fizyczne obejmują płaskowyże, doliny i równiny, lasy, jak również surowe góry. Kordyliery Zachodnie powstały, gdy większa Płyta Pacyficzna zbiegła się z mniejszą Płytą Północnoamerykańską. Ponieważ Płyta Północnoamerykańska jest mniejsza, nałożyła się na Płytę Pacyficzną. Mniejsza płyta podniosła się, spychając większą do płaszcza. W miarę jak płyta się podnosiła, powstawały góry. W ten sposób powstały Kordyliery Zachodnie. Wzniesienie gór sprawia, że jest chłodniej na szczycie gór lub miast, które są wysokie w wysokości. Relief opadów jest również czynnikiem z powodu strumienia jet dmuchając na wschód i pasm górskich, jak widać w Vancouver mapie elewacji. Z tego powodu wiele miast dostaje dużo deszczu przez cały rok.

Miasto Vancouver ma powierzchnię 44 mil kwadratowych (114 km2) i składa się zarówno z płaskiego, jak i pagórkowatego terenu. Góry North Shore znajdują się w pobliżu miasta i dominują w jego krajobrazie, ale w pogodne dni można zobaczyć górę Baker w Waszyngtonie, wyspę Vancouver i wyspę Bowen na północnym wschodzie. Vancouver 1981-2010 USDA Plant Hardiness Zone waha się od 8A do 9A w zależności od wysokości nad poziomem morza i bliskości wody. Wysokość Vancouver wynosi 0-152 m (0-501 stóp), jak pokazano na mapie wysokości Vancouver.

Region Vancouver obejmuje trzy główne obszary fizjograficzne. Góry (Góry Nadbrzeżne i Kaskadowe) obejmują surowe grzbiety skalne i szczyty oraz przecinające je strome doliny. Większe doliny zawierają grube pokłady osadów i są siedliskiem głównych rzek, jezior lub ramion morza (np. Howe Sound). Pozostałe dwa obszary fizjograficzne znajdują się w Dolinie Frasera: łagodnie wznoszące się wyżyny, od wysokości około 15 m do 250 m nad poziomem morza, jak wspomniano w mapie wysokości Vancouver, są podścielone grubymi osadami z epoki lodowcowej (plejstocen), w większości pochodzenia lodowcowego; płaskie niziny wzdłuż rzeki Fraser i jej dopływów są podścielone współczesnymi (holoceńskimi) osadami sprzed mniej niż 10 000 lat.